Kto poślubił Fu Shi(Wife of Xiongxigu)'ego?

Xiong Xigu ożenił się z Fu Shi(Wife of Xiongxigu) .

Fu Shi(Wife of Xiongxigu)

Opis do dodania wkrótce.
 
 
Wedding Rings

Xiong Xigu

Opis do dodania wkrótce.