Kto poślubił James Pradier'ego?

Louise Pradier ożenił się z James Pradier 1833.

James Pradier

James Pradier

James Pradier, wł. Jean Jacques Pradier (1790-1852) – francuski rzeźbiarz akademicki; studia artystyczne rozpoczął w Paryżu, następnie jako laureat Prix de Rome do 1819 r. przebywał w Rzymie, gdzie kontynuował swoją edukację; jednym z jego podstawowych zajęć w czasie rzymskich studiów było wykonywanie kopii rzeźb starożytnych; w 1827 r. uzyskał tytuł profesora paryskiej École de Beaux-Arts. Udało mu się uzyskać wiele prestiżowych zleceń, takich jak praca nad reliefami Łuku Triumfalnego na Placu Gwiazdy. Większość jego dzieł zdobi budynki i pomniki Paryża. Tworzył także kompozycje figuralne w oparciu o wątki mitologiczne. Stylistycznie jego twórczość wpisuje się w ramy akademickiego klasycyzmu, jednakże w twórczości portretowej dostrzegalny jest także wpływ murtu romantycznego.

Ważniejsze prace:

  • część reliefu na Łuku Triumfalnym (1833);
  • otoczenie sarkofagu cesarza Napoleona Bonaparte w Kościele Inwalidów w Paryżu w formie 12 figur alegorycznych;
  • dekoracja fontanny Moliera;
  • alegerie Strasburga i Lille na placu Zgody;
  • Toaleta Atalanty z 1850 r.;
  • Niobida;
  • Trzy Gracje.
 Czytaj więcej...
 
Wedding Rings

Louise Pradier

Opis do dodania wkrótce.