Kto poślubił Jiang Shi(daughter Of Jiang Qing)'ego?

Wang Mou ożenił się z Jiang Shi(daughter Of Jiang Qing) .

Wang Wen ożenił się z Jiang Shi(daughter Of Jiang Qing) .

Jiang Shi(daughter Of Jiang Qing)

Opis do dodania wkrótce.
 
 
Wedding Rings

Wang Mou

Opis do dodania wkrótce.
 
 

Jiang Shi(daughter Of Jiang Qing)

 
Wedding Rings

Wang Wen

Opis do dodania wkrótce.