Kto poślubił Pu Zongmeng'ego?

Chen Shi(Wife of Pu Zong Meng ) ożenił się z Pu Zongmeng .

Pu Zongmeng

Opis do dodania wkrótce.
 
 
Wedding Rings

Chen Shi(Wife of Pu Zong Meng )

Opis do dodania wkrótce.
 
 

Ojciec Pu Zongmeng i jego małżonkowie: