Kto poślubił Roman Antoni Potocki'ego?

Princess Anna Swiatopelk-Czetwertynski ożenił się z Roman Antoni Potocki roku .

Roman Antoni Potocki

Opis do dodania wkrótce.
 
 
Wedding Rings

Princess Anna Swiatopelk-Czetwertynski

Opis do dodania wkrótce.
 
 

Rodzeństwo Roman Antoni Potocki i ich małżonków:

Ojciec Roman Antoni Potocki i jego małżonkowie:

Matka Roman Antoni Potocki i jej małżonkowie: