Kto poślubił Wang Shi(wife Of Licongzheng)'ego?

Li Congzheng ożenił się z Wang Shi(wife Of Licongzheng) .

Wang Shi(wife Of Licongzheng)

Opis do dodania wkrótce.
 
 
Wedding Rings

Li Congzheng

Opis do dodania wkrótce.