Kto poślubił Wang Shi(Wife of Zhang Rui)'ego?

Zhang Rui ożenił się z Wang Shi(Wife of Zhang Rui) .

Wang Shi(Wife of Zhang Rui)

Opis do dodania wkrótce.
 
 
Wedding Rings

Zhang Rui

Opis do dodania wkrótce.