Kto poślubił Wang Zhaolin'ego?

Li Shi(Wife of Wangzhaolinji) ożenił się z Wang Zhaolin .

Zhu Shi(Wife of Wangzhaolin) ożenił się z Wang Zhaolin .

Wang Zhaolin

Opis do dodania wkrótce.
 
 
Wedding Rings

Li Shi(Wife of Wangzhaolinji)

Opis do dodania wkrótce.
 
 

Wang Zhaolin

 
Wedding Rings

Zhu Shi(Wife of Wangzhaolin)

Opis do dodania wkrótce.