Kto poślubił Xiang Shi(wife Of Dengqiyu)'ego?

Deng Qiyu ożenił się z Xiang Shi(wife Of Dengqiyu) .

Xiang Shi(wife Of Dengqiyu)

Opis do dodania wkrótce.
 
 
Wedding Rings

Deng Qiyu

Opis do dodania wkrótce.